Společnost CARDSolution s.r.o. byla založena v září 2011.

Jádro pracovního týmu společnosti CARDSolution s.r.o tvoří pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti zejména v oblasti veřejné dopravy.

Poradenství a konzultace poskytujeme jak v oblasti informačních, odbavovacích a telematických systémů, tak i oblasti tarifní, ekonomické a legislativní.

V posledních letech se naše společnost soustředí na komplexní systémy, které v sobě pomocí různých platebních a identifikačních nástrojů propojují zdánlivě nesouvisející oblasti – např. dopravu a školství, dopravu a čerpání dalších městských služeb. Rovněž se v posledních letech věnujeme konceptu „Mobilita jako služba“.

V praxi se společnost CARDSolution s.r.o. podílela na realizaci celé řady projektů, které řešily zavedení různých inovativních technologií do veřejné dopravy a za dobu svého působení na českém trhu řešila například následující projekty.

Zpracování koncepčního dokumentu „Strategie zavedení konceptu Mobilita jako služba v Libereckém kraji“ ve spolupráci s Mastercard Advisors pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Realizace červenec–listopad 2019.

Vytvoření dokumentu „Strategie rozvoje odbavovacího systému v Pražské integrované dopravě“ – jako subdodavatel společnosti Deloitte Česká republika.

Realizace červen–září 2019.

Projektové řízení a technické poradenství v realizační fázi projektu „Modernizace systému elektronického odbavování cestujících (EOC) v MHD v Ústí nad Labem“. Zadavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Realizace říjen 2018–prosinec 2019.

Spolupráce při realizaci projektu „Multikanálový odbavovací systém (MOS) v rámci Pražské integrované dopravy“. Účast za společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje.

Realizace srpen 2017–říjen 2018.

Příprava komplexní strategie „Using payment cards – strategy for education and events“ pro společnost Deloitte Consulting S.r.l.

Realizace duben–srpen 2018.

Vytvoření technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku 170ks validátorů a multifunkčního automatu, zadavatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Realizace duben–srpen 2018.

Zpracování studie „Možnosti elektronického odbavovania cestujúcich v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji“, zadavatel BID (organizátor integrovaného dopravního systému Bratislavského kraje). Předmětem studie bylo zpracování možného řešení elektronického odbavování cestujících v rámci Bratislavské integrované dopravy, které mělo být stavěno jako multikanálový systém.

Realizace listopad–prosinec 2017.

Zpracování studie „Elektronické odbavování cestujících v IREDO“, zadavatel OREDO (Organizátor veřejné dopravy Pardubického a Královéhradeckého kraje) – analýza stávajících nosičů jízdních dokladů IREDO, návrhy řešení EOC včetně stanovení rozpočtu a doporučeného postupu.

Realizace listopad–prosinec 2017.

Zpracování technické specifikace veřejné zakázky „Modernizace systému elektronického odbavování cestujících (EOC) v MHD v Ústí nad Labem“ (základní principy budoucího systému EOC, vozidlový odbavovací systém, předprodejní místa, revizorské čtečky, E-shop, backoffice, aj.). Zadavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Realizace srpen–prosinec 2017.

Zpracování technické specifikace veřejné zakázky na dodávku parkovacích senzorů včetně zajištění přenosu dat mezi senzory a Centrálním prvkem systému senzorů, který poskytuje data o obsazenosti parkovacích míst. Zadavatel Statutární město Liberec.

Realizace červenec 2017.

Konzultace možností řešení budoucnosti systému elektronického odbavování cestujících a vytvoření technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku vozidlového odbavovacího systému včetně obslužného backoffice (palubní počítače, samoobslužné validátory, označovače jízdenek, revizorský systém a backoffice pro správu systému), zadavatel Dopravní podnik města Pardubice.

Realizace leden–srpen 2017.

Zpracování technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku stacionárních a mobilních jízdenkových automatů, zadavatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Realizace červen–srpen 2017.

Zpracování Cílového konceptu odbavovacího systému, parkování, mobilní aplikace a dispečinku ve spolupráci s Mastercard Advisors pro společnost Dopravní podnik Karlovy Vary.

Realizace leden–červen 2017.

Zpracování studie Možnosti elektronického odbavování cestujících v rámci MHD Ústí nad Labem, zadavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Realizace leden–březen 2017.

Spolupráce s Ústeckým krajem v oblasti rozšiřování integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – zapojování nových dopravců (technická a organizační problematika), příprava technických specifikací na nové odbavovací systémy (např. odbavovací zařízení pro turistické dopravce), řešení rozvoje elektronického odbavování cestujících, příprava technické specifikace na dodavatele a provozovatele SW dispečinku veřejné dopravy, aj.

Průběžně leden 2016 – dosud.

Vytvoření „Koncepce rozvoje elektronického odbavení cestujících pro oblast Prahy a Středočeského kraje" ve spolupráci s Mastercard Advisors pro společnost Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.

Realizace červen–září 2016.

Vytvoření Certifikované metodiky pro implementaci opatření pro zajištění tarifní soudržnosti (národní tarif), vytvořeno ve spolupráci s CDV. Realizováno pro TAČR v rámci Programu Beta.

Realizace leden–srpen 2016.

Studie Možnosti rozvoje elektronického odbavování cestujících v rámci integrované dopravy Karlovarského kraje, zadavatel Karlovarský kraj.

Realizace listopad-prosinec 2015.

Projekt „Příprava nového parkovacího systému města Liberce“, člen projektového týmu Statutárního města Liberce.

Realizace únor–říjen 2015.

Projekt akceptace bezkontaktních platebních karet u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou na tramvajových linkách 2-3 ve spolupráci s MasterCard a ČSOB. Součinnost při vyhledávání finančních zdrojů; projektové vedení – vedoucí projektu.

Realizace leden-červen 2015.

Realizace projektu „Zavádění integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Konzultace, součinnost při zavádění krajského zúčtovacího centra, řešení problémů s akceptací bezkontaktní čipové karty Ústeckého kraje. Zadavatel Ústecký kraj.

Realizace projektu leden-prosinec 2015.

Studie Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)- stručný popis principů a pravidel, zadavatel Statutární město Liberec.

Realizace leden 2015.

Projekt „Upgrade tarifního a odbavovacího systému IDSOK“, zadavatel Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Předmětem projektu bylo zejména nalezení tarifního a technického řešení, které umožní plnohodnotnou integraci železnice za situace, kdy vlakové a autobusové spojení mezi stejnou nástupní a cílovou zastávkou vede přes různý počet různých zón.

Realizace srpen-prosinec 2014.

Realizace projektu „Zavádění integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Konzultace, projektové vedení podprojektu „Akceptace bezkontaktní čipové karty v rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Zadavatel Ústecký kraj.

Realizace projektu květen-prosinec 2014.

Pilotní projekt akceptace bezkontaktních platebních karet u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve spolupráci s MasterCard a ČSOB. Projektové vedení – vedoucí projektu.

Realizace leden-říjen 2014.

Studie Migrace zúčtovacího centra KOVED, zadavatel Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.

Realizace listopad-prosinec 2013.

Návrhová studie Bezkontaktní čipová karta IDSOK, zadavatel Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace.

Realizace září-prosinec 2012.

Projekt Studie proveditelnosti zavedení bezkontaktní čipové karty DESFire EV1 v IDOL, zadavatel KORID LK, spol. s r.o.

Realizace prosinec 2012.

Implementace Tarifu Královéhradeckého a Pardubického kraje do Struktury BČK-příprava podkladů pro jednotlivé dodavatele, stanovení pravidel pro práci s BČK, spolupráce při stanovení principů zúčtování (elektronické peníze, elektronické jízdné, papírové jízdné), zadavatel OREDO s.r.o. a XT-Card a.s., (v rámci projektu Modernizace odbavovacího systému krajské integrované dopravy).

Realizace v období září 2011-březen 2012.

Studie vzniku standardu dopravní aplikace a zavedení jednotné dopravní aplikace na BČK ve veřejné dopravě, zadavatel ČAOVD.

Realizace v roce 2011.

 

Kontakt

CARDSolution s.r.o.
Polní 3442/23, 466 01 Jablonec nad Nisou
+420 777 218 870
29386349
DIČ CZ29386349