Společnost CARDSolution s.r.o. byla založena v září 2011.

 

Jádro pracovního týmu společnosti CARDSolution s.r.o tvoří pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti zejména v oblasti veřejné dopravy.

Poradenství a konzultace poskytujeme jak v oblasti informačních, odbavovacích a telematických systémů, tak i oblasti tarifní, ekonomické a legislativní.

V posledních letech se naše společnost soustředí na komplexní systémy, které v sobě pomocí různých platebních a identifikačních nástrojů propojují zdánlivě nesouvisející oblasti – např. dopravu a školství, dopravu a čerpání dalších městských služeb. Rovněž se v posledních letech věnujeme konceptu „Mobilita jako služba".

V praxi se společnost CARDSolution s.r.o. podílela na realizaci celé řady projektů, které řešily zavedení různých inovativních technologií do veřejné dopravy a za dobu svého působení na českém trhu řešila především následující projekty:

 • Spolupráce při realizaci projektu „Multikanálový odbavovací systém (MOS) v rámci Pražské integrované dopravy". Účast za společnost Integrovaná doprava Středočeského krajem. Realizace srpen 2017–říjen 2018.
 • Příprava komplexní strategie „Using payment cards – strategy for education and events" pro společnost Deloitte Consulting S.r.l. Realizace duben–srpen 2018.
 • Vytvoření technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku 170ks validátorů a multifunkčního automatu, zadavatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Realizace duben–srpen 2018.
 • Zpracování studie „Možnosti elektronického odbavovania cestujúcich v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji“, zadavatel BID (organizátor integrovaného dopravního systému Bratislavského kraje). Předmětem studie bylo zpracování možného řešení elektronického odbavování cestujících v rámci Bratislavské integrované dopravy, které mělo být stavěno jako multikanálový systém. Realizace listopad–prosinec 2017.
 • Zpracování studie „Elektronické odbavování cestujících v IREDO“, zadavatel OREDO (Organizátor veřejné dopravy Pardubického a Královéhradeckého kraje) – analýza stávajících nosičů jízdních dokladů IREDO, návrhy řešení EOC včetně stanovení rozpočtu a doporučeného postupu. Realizace listopad–prosinec 2017.
 • Zpracování technické specifikace veřejné zakázky „Modernizace systému elektronického odbavování cestujících (EOC) v MHD v Ústí nad Labem“ (základní principy budoucího systému EOC, vozidlový odbavovací systém, předprodejní místa, revizorské čtečky, E-shop, backoffice, aj.). Zadavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Realizace srpen–prosinec 2017.
 • Zpracování technické specifikace veřejné zakázky na dodávku parkovacích senzorů včetně zajištění přenosu dat mezi senzory a Centrálním prvkem systému senzorů, který poskytuje data o obsazenosti parkovacích míst. Zadavatel Statutární město Liberec. Realizace červenec 2017.
 • Konzultace možností řešení budoucnosti systému elektronického odbavování cestujících a vytvoření technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku vozidlového odbavovacího systému včetně obslužného backoffice (palubní počítače, samoobslužné validátory, označovače jízdenek, revizorský systém a backoffice pro správu systému), zadavatel Dopravní podnik města Pardubice. Realizace leden–srpen 2017.
 • Zpracování technické specifikace zadávací dokumentace na dodávku stacionárních a mobilních jízdenkových automatů, zadavatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Realizace červen–srpen 2017.
 • Zpracování Cílového konceptu odbavovacího systému, parkování, mobilní aplikace a dispečinku ve spolupráci s Mastercard Advisors pro společnost Dopravní podnik Karlovy Vary. Realizace leden–červen 2017.
 • Zpracování studie Možnosti elektronického odbavování cestujících v rámci MHD Ústí nad Labem, zadavatel Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Realizace leden–březen 2017.
 • Spolupráce s Ústeckým krajem v oblasti rozšiřování integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – zapojování nových dopravců (technická a organizační problematika), příprava technických specifikací na nové odbavovací systémy (např. odbavovací zařízení pro turistické dopravce), řešení rozvoje elektronického odbavování cestujících, příprava technické specifikace na dodavatele a provozovatele SW dispečinku veřejné dopravy, aj. Průběžně leden 2017 – dosud.
 • Vytvoření Certifikované metodiky pro implementaci opatření pro zajištění tarifní soudržnosti (národní tarif), vytvořeno ve spolupráci s CDV. Realizováno pro TAČR v rámci Programu Beta. Realizace leden–srpen 2016.
 • Vytvoření „Koncepce rozvoje elektronického odbavení cestujících pro oblast Prahy a Středočeského kraje" ve spolupráci s Mastercard Advisors pro společnost Regionální organizátor Pražské integrované dopravy. Realizace červen–září 2016.
 • Studie Možnosti rozvoje elektronického odbavování cestujících v rámci integrované dopravy Karlovarského kraje, zadavatel Karlovarský kraj. Realizace listopad-prosinec 2015.
 • Projekt „Příprava nového parkovacího systému města Liberce“, člen projektového týmu Statutárního města Liberce. Realizace únor–říjen 2015.
 • Projekt akceptace bezkontaktních platebních karet u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou na tramvajových linkách 2-3 ve spolupráci s MasterCard a ČSOB. Součinnost při vyhledávání finančních zdrojů; projektové vedení – vedoucí projektu. Realizace leden-červen 2015.
 • Realizace projektu „Zavádění integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Konzultace, součinnost při zavádění krajského zúčtovacího centra, řešení problémů s akceptací bezkontaktní čipové karty Ústeckého kraje. Zadavatel Ústecký kraj. Realizace projektu leden-prosinec 2015.
 • Studie Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)- stručný popis principů a pravidel, zadavatel Statutární město Liberec. Realizace leden 2015.
 • Projekt „Upgrade tarifního a odbavovacího systému IDSOK“, zadavatel Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Předmětem projektu bylo zejména nalezení tarifního a technického řešení, které umožní plnohodnotnou integraci železnice za situace, kdy vlakové a autobusové spojení mezi stejnou nástupní a cílovou zastávkou vede přes různý počet různých zón. Realizace srpen-prosinec 2014.
 • Realizace projektu „Zavádění integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Konzultace, projektové vedení podprojektu „Akceptace bezkontaktní čipové karty v rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje“. Zadavatel Ústecký kraj. Realizace projektu květen-prosinec 2014.
 • Pilotní projekt akceptace bezkontaktních platebních karet u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve spolupráci s MasterCard a ČSOB. Projektové vedení – vedoucí projektu. Realizace leden-říjen 2014.
 • Studie Migrace zúčtovacího centra KOVED, zadavatel Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. Realizace listopad-prosinec 2013.
 • Návrhová studie Bezkontaktní čipová karta IDSOK, zadavatel Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Realizace září-prosinec 2012.
 • Projekt Studie proveditelnosti zavedení bezkontaktní čipové karty DESFire EV1 v IDOL, zadavatel KORID LK, spol. s r.o. Realizace prosinec 2012.
 • Implementace Tarifu Královéhradeckého a Pardubického kraje do Struktury BČK-příprava podkladů pro jednotlivé dodavatele, stanovení pravidel pro práci s BČK, spolupráce při stanovení principů zúčtování (elektronické peníze, elektronické jízdné, papírové jízdné), zadavatel OREDO s.r.o. a XT-Card a.s., (v rámci projektu Modernizace odbavovacího systému krajské integrované dopravy). Realizace v období září 2011-březen 2012.
 • Studie vzniku standardu dopravní aplikace a zavedení jednotné dopravní aplikace na BČK ve veřejné dopravě, zadavatel ČAOVD. Realizace v roce 2011.

 

Kontakt

CARDSolution s.r.o.
Blažejské náměstí 92/13, 779 00, Olomouc
+420 777 218 870